ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดี
รูปภาพ
: