ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บาส
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมอยู่กลุมอนุชลที่โบทร่มเย็นขอฝากตัวด้วยนะครับ
รูปภาพ
: