ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รุ่ง
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
รุ่ง จร้า
รูปภาพ
: