ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำขิง
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีค่าาา ชื่อน้ำขิงน้าาา
รูปภาพ
: