ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
AUM
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
Hi! Nice to meet u all
รูปภาพ
: