ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ying
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า
รูปภาพ
: