ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Bant
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ทำวันนี้ให้ดีและดีต่อไป
รูปภาพ
: