ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
KO
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Ko
รูปภาพ
: