ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ติ๊ก
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เป็นผู้รับใช้พระเจ้า ทำงานรับใช้พระเจ้า รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ
รูปภาพ
: