ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Peace
อายุ
:
573 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
Hey! How are you dong? lol
รูปภาพ
: