ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เช็ค
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
God is our strength, not our own ability to carry the weight.
รูปภาพ
: