ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอม
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ความรัก พระเมตตา พระคุณ พระคำ
รูปภาพ
: