ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เนก
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ราชบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อนอนุชนทุคน
รูปภาพ
: