ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ๊ฟท์
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่รุจักเพื่อนๆทุกคนน๊าคะพระเจ้าอวยค่ะ
รูปภาพ
: