ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอล
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
I'm NEXUS
รูปภาพ
: