ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ล่ง
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สันติธร
รูปภาพ
: