ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ขวัญ
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้องคริสเตียน
รูปภาพ
: