ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องเปา
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
ผมอยากเรียนรู้ศาสนาคริสต์นิกายต่าง ๆ ครับ
รูปภาพ
: