ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มิกซ์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Oh']
รูปภาพ
: