ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Lion
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
hello
รูปภาพ
: