ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๊ก
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีมากมาย
รูปภาพ
: