ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำผึ้ง
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีค่ะ ชื่อน้ำผึ้งค่ะ
รูปภาพ
: