ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไอซ์
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
?ดี ค๊|บ ผมศาสนา. คริสนะครับ อาเมน
รูปภาพ
: