ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไก่ต๊อก
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จัก
รูปภาพ
: