ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pon
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
I'm a beloved child of our heavenly Father
รูปภาพ
: