ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รชา
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เริ่มศึกษา ต้องการคำแนะนำ
รูปภาพ
: