ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ๊อด
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
จันทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคับ
รูปภาพ
: