ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป๋อ
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ป๋อนะ
รูปภาพ
: