ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มิลค์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนในพระคริสค่ะ
รูปภาพ
: