ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใบหยก
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
~~ใบหยกนะคร้าฟ เรียนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ
: