ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
zamm
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาฬสินธุ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
i am zamm
รูปภาพ
: