ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
X
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สมาชิกใหม่ครับ ค.จ.เมื่องเพชรบูรณ์
รูปภาพ
: