ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โก๊ะ
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
i ,m mark
รูปภาพ
: