ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดอน
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: