ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต๋า
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ไม่มี
รูปภาพ
: