ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จามร
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
จามร
รูปภาพ
: