ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หน่อย
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักกับเพื่อนๆคริสเตียนทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: