ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ju
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ขอเชิญน้องๆไปจัดค่ายอนุชนที่สวนได้เลย www.christca
รูปภาพ
: