ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วิทย์
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีมีอะไรก้อเมล์มาแล้วกัน
รูปภาพ
: