ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Cha
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
Jesus love you
รูปภาพ
: