ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยุ้ย
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าเป็นความรัก
รูปภาพ
: