ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นก
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้ามากกว่าก่อน
รูปภาพ
: