ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ๊ก
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
d
รูปภาพ
: