ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Naomi
อายุ
:
19 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
my age is 1 year and 3 month
รูปภาพ
: