ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอกซ์
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนที่เชื่อพระเจ้า จะได้หนุนใจกัน
รูปภาพ
: