ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โม๋ง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
love God
รูปภาพ
: