ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คีน
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
สมาชิกใหม่
รูปภาพ
: