ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
san
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักทุกคน
รูปภาพ
: