ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
auy
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าเสริมกำลังนะค่ะ
รูปภาพ
: