ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บิน
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: